Izgradnja šumskih komunikacija

Osim pomenutih djelatnosti vršimo i usluge izgradnje šumskih komunikacija (šumsko kamionskih puteva, mostova, traktorskih vlaka i dr).

 

 

   


Rezana
građa
Eksplatacija šuma Izgradnja
šumskih komunikacija