Rezana građa

U našim prodajnim prostorima možemo Vam ponuditi obrađenu ili neobrađenu rezanu građu od domaćih vrsta drveta (hrast, bukva, jasen, trešnja, kruška, jela/smreka) debljine od 24 do 80 mm, grede, gredice.

 

 

   


Rezana
građa
Eksplatacija šuma Izgradnja
šumskih komunikacija