Porodična firma "Braća Đurić MM" iz Teslića se već više od 15 godina bavi eksplatacijom i uzgojom šuma u šumarstvu, prevozom drvnih sortimenata u drumskom saobraćaju, trgovinom i uslugom kao osnovnom djelatnošću te proizvodnjom rezane građe i ogrevnog drveta za domaćinstva.

Naši obučeni radnici vrše obradu kvalitetno izabranog drveta. Koristeći najnoviju tehnologiju uz iskustvo u radu sa drvetom ispunjavamo sve standarde koje zahtjevaju naši kupci.

Navedenu robu prodajemo u Bosni i Hercegovini i u zemljama Evropske Unije (Hrvatska, Austrija, Italija, itd.).

Plan firme je da saradnju proširimo sa Japanom, Kinom i Rusijom.

   


Rezana
građa
Eksplatacija šuma Izgradnja
šumskih komunikacija