Eksplatacija šume

U našoj ponudi vršimo i usluge eksplatacije šume. Našim namjenskim vozilima za izvoz i prevoz drveta (šticar, timberdzek itd.) obezbjeđujemo našim mušterija brz i kvalitetan prevoz drveta iz šume do dogovorenog odredišta.

 

 

   


Rezana
građa
Eksplatacija šuma Izgradnja
šumskih komunikacija